روغن بادام شیرین خوراکی

توضیحات

ملین ، مسهل ، جلوگیری از دلپیچه و اسپاسم ، موثر در درمان زخم معده.

حاوی ویتامین و اسیدهای چرب غیر اشباع

اطلاعات بیشتر