قطره ویوله دوژانسین

توضیحات

محلول ضد قارچ موضعی ، درمان عفونت های دهانی ، مخاطی و پوستی 

اطلاعات بیشتر