kimiaadmin

شربت کی دی اس بواسطه وجود تیمول در زنیان دارای خاصیت بالای آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی است با عث ... ادامه مطلب
ادامه مطلب